Загальні положення

З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата КП “Новокаховське управління комунального господарства”, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об’єктів теплопостачання, розроблена інвестиційна програма комунального підприємства “Новокаховське управління комунального господарства” на 2015-2016 роки (далі - Програма) відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012р. №630 "Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення" та  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг №381 від  14.12.2012р.

Заходи інвестиційної програми – придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва та скорочення споживання природного газу (додаток1).

Документи:

Цілі програми:

 • збільшення терміну експлуатації котлоагрегатів,
 • зменшення використання кількості природного газу,
 • скорочення викидів в атмосферу,
 • підвищення надійності надання послуг  теплопостачання  бюджетним установам міста,
 • підвищення якості послуг  теплопостачання  бюджетним установам міста,
 • запобігання ситуаціям, які можуть привести до порушення  санітарно - технічного  режиму  у приміщеннях під час опалювального сезону.

Завдання програми:

 • впровадження використання сучасних теплообмінників зі збільшеним терміном експлуатації,
 • зниження витрат енергетичних ресурсів на виробництво теплової енергії за рахунок використання другого контуру для підігріву теплоносія,
 • скорочення використання природного газу.

Показники результативності зниження:

 • кількості використання природного газу,
 • темпів зносу об’єкту комунальної інфраструктури,
 • витрат на виробництво.

Показники результативності збільшення:

 • забезпечення надійного теплопостачання бюджетним установам міста.

Термін реалізації програми:

2015-2016 роки.

Джерела фінансування інвестиційної програми

(далі – джерела фінансування) - кошти отримані ліцензіатом КП “Новокаховське управління комунального господарства” від впровадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, а саме  амортизаційні відрахування, які вкладені у додатку 2  “Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми КП “Новокаховське управління комунального господарства”  на 2015-2016 роки”, у додатку 3 “Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми КП “Новокаховське управління комунального господарства” та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців, та у додатоку 4 “План витрат за джерелами фінансування та виконання інвесстиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців КП “Новокаховське управління комунального господарства”.