Тарифи на виконання послуг по іншій діяльності

Вартість послуг автотранспорту для юридичних осіб (зміни з 09.04.2019 р.)

 

Найменування послуг

 

 

Од.виміру

 

Вартість без ПДВ

 

ПДВ

 

Вартість з ПДВ

1

Відкачування каналізаційних стоків (асенізаційною машиною КО 503 ВГ)

1 бочка

(4м3)

 

929,04

 

185,81

 

1114,85

2

Робота КАМАЗа КО 504

1 година

1673,99

334,80

2008,79

3

Робота аварійної бригади

(чистка каналізаційних мереж)

 

1 година

 

858,24

 

171,65

 

1029,89

4

Робота автокрана

1 година

722,63

144,53

867,16

5

Робота трактора

1 година

514,44

102,89

617,33

6

Робота екскаватора

1 година

906,54

181,31

1087,85

Вартість послуг лабораторії на проведення аналізів на хімічні та бактеріологічні показники питної та стічної води (зміни з 20.02.2019 р.)

Найменування робіт

Вартість 1 проби (вимірювання)

Вартість, грн.. (без ПДВ)

ПДВ, грн..

Вартість, грн.. (з ПДВ)

1. Повний хімічний аналіз питної води

2085,82

417,16

2502,98

- кольоровність

14,54

2,91

17,45

- каламутність

21,34

4,27

25,61

- рН

11,38

2,28

13,66

- хлориди

32,95

6,59

39,54

- загальна жорсткість

64,75

12,95

77,70

- сухий залишок

75,88

15,18

91,06

- нітрати

73,54

14,71

88,25

- нітрити

81,64

16,33

97,97

- залізо

55,46

11,09

66,55

- фтор

71,09

14,22

85,31

- мідь

159,58

31,92

191,50

- марганець

156,90

31,38

188,28

- сульфати

64,09

12,82

76,91

- перманганатна окисненість

84,40

16,88

101,28

- запах

9,82

1,96

11,78

- присмак

7,75

1,55

9,30

- молібден

299,77

59,95

359,72

- свинець

362,94

72,59

435,53

- цинк

302,63

60,53

363,16

- аміак і іони амонію

71,96

14,39

86,35

-  кремній

63,40

12,68

76,08

2. Хлор залишковий

41,11

8,22

49,33

3. Скорочений хімічний аналіз питної води

53,45

10,69

64,14

- кольоровність

14,54

2,91

17,45

- каламутність

21,34

4,27

25,61

- запах

9,82

1,96

11,78

-присмак

7,75

1,55

9,30

4. Повний хімічний аналіз стічної води

3311,81

662,37

3974,18

- БПК5

464,11

92,82

556,93

- ХПК

 

283,20

56,64

339,84

- хлориди

40,34

8,07

48,41

- сульфати

88,03

17,61

105,64

- нафтопродукти

247,48

 

49,50

296,98

- жири

213,25

42,65

255,90

- СПАР

80,28

16,06

96,34

- азот амонійний

55,02

11,00

66,02

- нітрити

86,18

17,24

103,42

- фосфати

56,89

11,38

68,27

- нітрати

62,05

12,41

74,46

- хром

250,28

50,06

300,34

- мідь

398,06

79,61

477,67

- цинк

194,72

38,94

233,66

- залізо

93,05

18,61

111,66

- нікель

359,94

71,99

431,93

- зважені речовини

142,82

28,56

171,38

- сухий залишок

90,76

18,15

108,91

- розчинний кисень

91,60

18,32

109,92

- рН

13,75

2,75

16,5

5. Гельмінти

31,44

6,29

37,73

6. Скорочений хімічний аналіз стічної води

508,31

101,66

609,97

                     або з наступних показників:

 

 

 

- азот амонійний

55,02

11,00

66,02

- нітрити

86,18

17,24

103,42

- фосфати

56,89

11,38

68,27

- зважені речовини

142,82

28,56

171,38

- нітрати

62,05

12,41

74,46

- розчинений кисень

91,60

18,32

109,92

-рН

13,75

2,75

16,50

7. Промисловий аналіз стічної води

3071,99

614,40

3686,39

                     або з наступних показників:

 

 

 

- БПК5

464,11

92,82

556,93

- ХПК

283,20

56,64

339,84

- хлориди

40,34

8,07

48,41

- сульфати

88,03

17,61

105,64

- нафтопродукти

247,48

49,50

296,98

- жири

213,25

42,65

255,90

- СПАР

80,28

16,06

96,34

- азот амонійний

55,02

11,00

66,02

- фосфати

56,89

11,38

68,27

- хром

250,28

50,06

300,34

- мідь

398,06

79,61

477,67

- цинк

194,72

38,94

233,66

- залізо

93,05

18,61

111,66

- зважені речовини

142,82

28,56

171,38

- сухий залишок

90,76

18,15

108,91

- рН

13,75

2,75

16,50

- нікель

359,94

71,99

431,93

8.Мікробіологічний аналіз питної води

851,27

170,25

1021,52

        або з наступних показників:

 

 

 

1.Загальне мікробне число

195,97

39,19

235,16

2.Загальні каліформи

457,59

91,52

549,11

          - лактозо-пептонна середа

180,34

36,07

216,41

          - середа Ендо

145,15

29,03

174,18

          - середа Гісса з лактозою

132,10

26,42

158,52

3. карболовый розчин генициана фиолетового

53,44

10,69

64,13

4. розчин Люголя

43,06

8,61

51,67

5. фукцин Циля

73,19

14,64

87,83

6. Оксидазний тест

28,02

5,60

33,62

9. Ентерококи

456,20

91,24

547,44

           - лактозо-пептонна середа

185,94

37,19

223,13

           - середа Сланеца

100,57

20,11

120,68

         - карболовий розчин геніціана  фіолетового

53,44

10,69

64,13

              - розчин Люголя

43,06

8,61

51,67

              - фукцін Циля

73,19

14,64

87,83

10. Е. coli

580,14

116,03

696,17

  - лактозо-пептонна середа

140,57

28,11

168,68

  - середа Ендо 

137,27

27,45

164,72

  - карболовий розчин геніціана фіолетового

53,36

10,67

64,03

 - розчин Люголю

43,72

8,74

52,46

  - фук цін Циля

73,13

14,63

87,76

 - середа Гісса з лактозою

132,10

26,42

158,52

11. Мікробіологічний аналіз стічної води

823,25

164,65

987,9

1.Загальне мікробне число

195,97

39,19

235,16

2.Загальні каліформи

457,59

91,52

549,11

  - лактозо-пептонна середа

180,34

36,07

216,41

  - середа Ендо

145,15

29,03

174,18

  - середа Гісса з лактозою

132,10

26,42

158,52

 3.  - карболовий розчин геніціана фіолетового

53,44

10,69

64,13

 4.- розчин Люголю

43,06

8,61

51,67

 5. - фук цін Циля

73,19

14,64

87,83

12. Мікробіологічний аналіз питної води.

Кількість вимірювання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вартість, грн.. (з ПДВ)

1021,52

1182,38

1343,24

1504,10

1664,99

1825,85

1986,71

2147,57

2308,45

2469,31

13. Мікробіологічний аналіз стічної води.

Кількість вимірювання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вартість, грн.. (з ПДВ)

987,9

1115,12

1242,37

1369,61

1496,86

1624,09

1751,34

1878,58

2005,8

2133,06

Вартість послуг автотранспорту для юридичних осіб (зміни з 02.04.2018 р.)

№.

Найменування послуг

 

Од.виміру

Вартість без ПДВ

ПДВ

Вартість з ПДВ

1

Відкачування каналізаційних стоків
(асенізаційною машиною КО 503 ВГ)

1 бочка
(4м3)

827,94

165,59

993,53

2

Робота КАМАЗа КО 504

1 година

1444,74

288,95

1733,69

3

Робота аварійної бригади
(чистка каналізаційних мереж)

1 година

746,49

149,30

895,79

4

Робота автокрана

1 година

644,30

128,86

773,16

5

Робота трактора

1 година

379,92

75,98

455,90

6

Робота екскаватора

1 година

754,20

150,84

905,04