Сбори трудового колективу підприємства


ПРОТОКОЛ
засідання ради трудового колективу КП “Міський водоканал»

01.09.2014р.                                                                                         м. Нова Каховка

ПРИСУТНІ:

голова ради трудового колективу

Безкровна І.І., технік дільниці «Служба енергетика»;

Члени ради трудового колективу:

Колесніков В.М., головний механік дільниці «Служба механіка»;
Чубарова Н.М., машиніст з прання спецодягу цеху «Очисні споруди»;
Задорожня М.А., старший машиніст насосних установок цеху «Водопровід»;
Захаров Ю.І., інженер з охорони праці;
Ніколенко Н.А., старший машиніст насосних установок цеху «Водовідведення»;
Бондар Л.В., юристконсульт відділу правового забезпечення та кадрової роботи;
Бондаренко Л.А., мікробіолог лабораторії;
Бабенко Л.А., комірник;
Бабенко А.С.; майстер дільниці «Ремонтна група»

Секретар засідання РТК:

Бабенко Л.А., комірник; (в.о. секретаря)

Представники адміністрації:

Іванова Н.Г., начальник планово-економічного відділу

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Внесення змін до наказу №138 від 28.07.2014р. «Про встановлення неповного робочого тижня для окремих структурних підрозділів та працівників КП «Міський водоканал»

ВИСТУПИЛИ:

1. Безкровна І.І., голова ради трудового колективу:

Я хотіла би повідомити присутнім про встановлення Національною комісією,  що здійснює державне  регулювання  у сфері комунальних послуг, для комунального підприємства «Міський водоканал» тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у новому, більшому розмірі  (постанова Комісії № 894 від 11.07.2014р.), у зв’язку з чим очікується поліпшення фінансового становища на нашому підприємстві.

Крім цього, хотілося би зазначити, що у зимовий період нашому підприємству необхідно буде вводити суворий  економічний режим при використанні енергоресурсів, і я вважаю за доцільним запропонувати керівництву нашого підприємства перенести термін застосування режиму неповного робочого тижня для окремих працівників на більш пізній період, а у теплу пору року працювати у повному режимі.  

Бондар Л.В., юристконсульт відділу правового забезпечення та кадрової роботи та Іванова Н.Г., начальник планово-економічного відділу надали відповіді на поставлені питання.

Бабенко Л.А., член ради трудового колективу:

Я б хотіла підкреслити, що на даний момент наше підприємство знаходиться у дуже скрутному фінансову стані, через це неминучі вивільнення працівників з ініціативи сторони адміністрації. Вже на сьогоднішній день було проведено скорочення 4 штатних одиниць посад контролерів водопровідного господарства відділу водозбуту і очікується ще скорочення.   

І я б хотіла нагадати, що згідно умов колективного договору , укладеному між нашим колективом та керівництвом підприємства, у разі, коли очікується звільнення працівників , адміністрація зобов’язалася вживати  заходи щодо запобігання звільненням працівників, а саме призупиняти прийняття на підприємство нових працівників та обмежити роботи за сумісництвом.

Тому я пропоную , внести адміністрації підприємства наступну пропозицію: вводити в штатний розклад нові вакансії посад та професій тільки після розглядання і обговорення данного питання на РТК.

ВИРІШИЛИ:

Внести адміністрації підприємства наступні пропозиції:

1. Запропонувати внести зміни до п.1 наказу №138 від 28.07.2014р. «Про встановлення неповного робочого тижня для окремих структурних підрозділів та працівників КП «Міський водоканал» стосовно термінів режиму неповного робочого тижня, а саме встановити термін з 04.08.2014р. по 01.09.2014р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-8;

«Проти»-1;

«Утримались»-1.

2. Запропонувати вводити в штатний розклад нові вакансії посад та професій тільки після розглядання і обговорення даного питання на РТК.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-10;

«Проти»-0;

«Утримались»-0.

 

Голова ради трудового колективу                                                            І.І. Безкровна

В.о.секретара ради трудового колективу                                                Л.А. Бабенко